ePortfolio med mobil


Mobilerne er oplagte redskaber til brug for dokumentering og opbevaring af elevernes arbejde i forskellige fag.
I det følgende vil jeg give forslag til brug, ud fra telefonernes muligheder, samt idéer til opbygningen af selve portfolien.

Den mest oplagte funktion at bruge, er vel kameraet.
Billeder taget med mobilkameraer er i de fleste tilfælde fuldt tilstrækkelige til brug for elevportfolier.

Nogle oplagte anvendelser er billeder af:
 • forsøgsopstillinger i fysik, med lidt forklaring
 • fund og opfindelser i natur/teknik
 • perspektiviske motiver bearbejdet i matematik
 • produkter fra billedkunst, sløjd, håndarbejde og hjemkundskab
De allerfleste mobiler med kamera har også mulighed for videooptagelser - som kunne bruges til:
 • dokumentation af fremlæggelser
 • boganmeldelser
 • kortfilm om diverse emner
Lydoptageren kan bruges til at gemme:
 • produceret musik, rap's og digte
 • lektier og fremlæggelser fra sprogfag
 • målsætninger fra mindre elever, eller fx. dyslektikere, hvor skrift er en hindring
Den elektroniske portfolio kan naturligvis også indeholde alle øvrige digitale produkter, som stile, problemregninger, kompositioner og animationer.

De digitale produkter skal også have en platform. Her har jeg haft gode erfaringer med Google Docs.
Nærmere betegnet de præsentationer der er mulighed for at lave. Det kunne også have være PowerPoint præsentationer gemt på et drev, som både elev og lærer har adgang til.
Der er også i fx. Skoleintra mulighed for, at dele dokumenter med elever.
Endvidere findes der også adskillige andre specifikke e-portfolio løsninger, som man kan få lov at betale for.

Anmeldelse på mobilen

 

En anmeldelse på mobilen kunne være af en bog, en film, et computerspil eller et musikstykke - tricket er, at med mobilen bliver anmeldelsen levende.
Det kunne være:
 • en video, hvor man ser den der anmelder.
 • et billede af bogens forside, med lyden af anmelderen.
 • en photostory med screenshots fra et spil, samt billeder af cover og netsider - der kan være lyd fra spillet og voice-over fra anmelderen.
Fordelen ved at arbejde med mobilen, er at alle eleverne har en - specielt, hvis man grupperer dem 2 og 2. Endvidere er de ikke bundet af, at skulle være et bestemt sted - hvorfor ikke lave anmeldelsen ude på legepladsen, eller i idrætshallen..
Hvis anmeldelserne skal offentliggøres, er der jo både skolens intranet, youtube m.fl.

Blog om integration af mobiler i undervisningen. Skrevet af Kasper Engberg, lærer ved Løgstrup Skole.