Nyt undervisningsmateriale om overvågningssamfundet.


Folkeskolen har i dette nummer en artikkel om Big Brother og et nyt undervisningsmateriale. Materialet kan findes her. Det er altid interessant med nyt gratis undervisningsmateriale. Specielt elevsiderne om stemmeanalyse og frekvens ser spændende ud. Der er også interessante elevsider om eksperimenter med mobiltelefoners modtageforhold.
Der anvendes softwaren e-bag, som tidligere er udviklet af KMD - nu er det et selvstændigt firma. Vær opmærksom på, at deres software koster 15,- pr. eBag (elev) pr. måned. Jeg forsøger at få adgang, så jeg kan lave en ordentlig vurdering af deres produkt. Det kunne være et interessant bindeled mellem Interactive Whiteboards og mobiler.
Selve undervisningsmaterialet er først helt færdigt senere på året, men man kan allerede nu hente et udkast.

0 kommentarer:

Blog om integration af mobiler i undervisningen. Skrevet af Kasper Engberg, lærer ved Løgstrup Skole.