Nyt undervisningsmateriale om overvågningssamfundet.


Folkeskolen har i dette nummer en artikkel om Big Brother og et nyt undervisningsmateriale. Materialet kan findes her. Det er altid interessant med nyt gratis undervisningsmateriale. Specielt elevsiderne om stemmeanalyse og frekvens ser spændende ud. Der er også interessante elevsider om eksperimenter med mobiltelefoners modtageforhold.
Der anvendes softwaren e-bag, som tidligere er udviklet af KMD - nu er det et selvstændigt firma. Vær opmærksom på, at deres software koster 15,- pr. eBag (elev) pr. måned. Jeg forsøger at få adgang, så jeg kan lave en ordentlig vurdering af deres produkt. Det kunne være et interessant bindeled mellem Interactive Whiteboards og mobiler.
Selve undervisningsmaterialet er først helt færdigt senere på året, men man kan allerede nu hente et udkast.

8. klasse laver gps-missioner


Den flok elever jeg havde med ude og lave procent-missionen sidder nu og laver deres egne matematik-missioner med www.gpsmission.com. Alt i alt bruger jeg 3 lektioner a 45 minutter på forløbet.
I første lektion prøver de et løb jeg har lavet til dem.
I anden lektion laver de selv en mission - de kunne godt have brugt en halv time ekstra, men de fleste fik lavet nogle fine missioner. Kravet er at de "Gåder" ("text riddles") de sætter ind, skal omhandle matematik - og ikke må være for simple.
I tredje lektion afprøver de hinandens missioner, alt imens de lærer matematik.
Indtil videre har det kun været en succes.

Mediascapes


Jeg faldt lige over http://www.createascape.org.uk/ - som er et sted der hjælper til at bruge mediascapes i undervisningen.

Mediascapes kan man lave meget mere ved, end med fx. Gps-mission. Men læringskurven er noget stejlere med mediascapes - det er sådan set et programmeringssprog. Gps-mission er meget hurtigere at komme igang med at bruge.

GPS-Mission


8.klasse har netop været ude og løse procentopgaver som en repetitionsopgave. De gik en del op i at komme først og de var alle glade for at komme ud og bevæge sig.
Selve programmet de brugte hedder GPS-Mission og er meget let at gå til - både som bruger og når man skal lave baner. Det passer meget fint, når eleverne er 2 om hver enhed.
Programmet kan både bruges på Windows Mobile enheder og Symbian telefoner.

Blog om integration af mobiler i undervisningen. Skrevet af Kasper Engberg, lærer ved Løgstrup Skole.